Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kilo jabłek i świadczenia usług serwisowych


I. Postanowienia ogólne

II. Uregulowania dotyczące ZAKUPÓW

III. Uregulowania dotyczące SERWISU


I. Postanowienia ogólne


Regulamin sklepu internetowego Kilo jabłek i świadczenia usług serwisowych (dalej "Regulamin") określa warunki sprzedaży i wykonywania usług serwisowych przez właściciela marki pronet.pl Nikołajuk, Rozmus, Muliński spółka jawna, ul. Wiejska 19, Warszawa (dalej "pronet.pl") w ramach serwisu sprzedaży internetowej uruchomionego na stronach http://kilojablek.pl/ i http://kj.pl/, zwanego dalej Kilo jabłek. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zobowiązaniach lub prawach Kilo jabłek, odnosi się to do zobowiązań i praw pronet.pl. Pełne dane rejestrowe, włącznie z numerami rejestrowymi i numerem rachunku można znaleźć na stronie internetowej pronet.pl w menu o nas / dane rejestrowe

Regulamin obowiązuje nowych Klientów od momentu jego ogłoszenia
Regulamin zacznie obowiązywać dotychczasowych klientów po 14 dniach od momentu poinformowania ich drogą elelktroniczną o zmianie Regulaminu przez wysłanie informacji na adres e-mail zarejestrowany w koncie Klienta. Osoby nie akceptujące nowej treści Regulaminu zobowiązane są zawiadomić o tym fakcie Kilo jabłek w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Oferta
pronet.pl świadczy usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych. Więcej można przeczytać na stronie pronet.pl w menu o nas / profil działalności. Na stronach Kilo jabłek znajdą Państwo asortyment produktów potrzebnych do prowadzenia działalności poligraficznej, reklamowej i wydawniczej, ale również do prowadzania innych rodzajów działalności gospodarczej i użytku prywatnego. Oferta handlowa wzbogacona jest o szkolenia i pogwarancyjny serwis sprzętu marki Apple. Oferowane przez nas produkty i usługi można przeglądać stosując proste lub złożone kryteria wyszukiwania. Można także wyszukiwać konkretny produktu, wpisując jego nazwę.

Potwierdzenie złożenia zamówienia (ze strony zamawiającego)
Potwierdzenia szczegółów zamówienia dokonuje się na stronie "zamówienie". Na tej stronie składający zamówienie ma możliwość zweryfikowania listy zamówionych produktów oraz innych danych niezbędnych do zrealizowania transakcji oraz do wystawienia faktury VAT: danych osobowych i teleadresowych (imię i nazwisko, adres osoby zamawiającej, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, ew. inny adres wysyłki), zsumowaną kwotę za wszystkie zamówione produkty i koszty wysyłki. Wciśnięcie przycisku "potwierdź zamówienie" oznacza, iż składający zamówienie akceptuje specyfikację zamówienia, w tym listę zamówionych produktów, szczegóły dotyczące kwoty oraz sposobu i terminu płatności. Niniejszym zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kilo jabłek ww. danych osobowych i teleadresowych oraz na posłużenie się podanymi nr telefonu i adresem poczty elektronicznej w celu realizacji zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (ze strony Kilo jabłek)
Każde złożone zamówienie zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną przez naszego opiekuna sklepu. W potwierdzeniu będzie zamieszczony adres pod którym można weryfikować status zamówienia, oraz kontakt do opiekuna sklepu.

Dostawa
Zamówione produkty dostarczamy tylko na terenie Polski. Przy każdym zamówieniu zamawiający wybiera odpowiednią i wygodną dla niego formę dostarczenia towarów. Ze szczegółami dotyczącymi warunków dostawy można się zapoznać na stronie INFORMACJE / Warunki dostawy.

Sposoby płatności
Sposób płatności można wybrać przy każdym zamówieniu. Można to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 • gotówką przy odbiorze towaru, tzw. odbiór osobisty, w biurze pronet.pl w godzinach 10:00 - 17:00 w dni robocze.
 • gotówką przy odbiorze towaru — płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru; Koszt tego typu płatności to 6 zł + VAT plus koszty przesyłki wyszczególnione w zamówieniu.
 • przy pomocy bankowości elektronicznej: doliczamy 2% wartości zamówienia z 23% podatkiem VAT
 • przy pomocy systemu ratalnego Żagiel e-Raty
 • w ramach uproszczonej procedury leasingowej GRENKE leasing
 • przelewem bankowym (na podstawie złożonego zamówienia) - towar wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto bankowe. Żeby Kilo jabłek mógł zrealizować zamówienie najszybciej w tytule przelewu należy wpisać: Kilo jabłek - zamówienie nr.: xxxxxxxx. Numer rachunku bankowego jest podany na stronie internetowej pronet.pl w menu o nas / dane rejestrowe.


Faktury i dokumenty fiskalne
Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny.

II. Uregulowania dotyczące ZAKUPÓW


Świadczenie zastępcze

Jeżeli zrealizowanie zamówienia z jakiegokolwiek powodu i w jakimkolwiek zakresie jest niemożliwe, Kilo jabłek zastrzega sobie możliwość zaproponowania osobie zamawiającej produktu alternatywnego, o jakości i parametrach odpowiadających produktowi zamawianemu (świadczenie zastępcze). Osoba zamawiająca ma prawo nieskorzystania z przedłożonej przez Kilo jabłek oferty alternatywnej. Nieskorzystanie z oferty alternatywnej jest równoznaczne z rezygnacją osoby zamawiającej z zamówienia. W tym wypadku Kilo jabłek jest zwolniony z realizacji zamówienia, w jakimkolwiek zakresie. Przyjęcie oferty alternatywnej bądź odstąpienie od niej jest każdorazowo potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło wskutek rezygnacji z oferty alternatywnej już po dokonaniu przez osobę zamawiającą wpłaty, Kilo jabłek zobowiązuje się do zwrotu w całości dokonanej wpłaty.

Czas realizacji zamówienia
Kilo jabłek dokłada wszelkich starań, by zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z informacją na temat dostępności zamawianych produktów, czyli od 1 do 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Jednocześnie Kilo jabłek zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówionych produktów w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia lub dłuższym w przypadku towarów trudno dostępnych.

Rezygnacja z zamówienia
W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres sprzedaz@kj.pl. Odstąpienie osoby zamawiającej od umowy kupna jest możliwe w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Wymagany jest zwrot przesyłki w stanie niezmienionym. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa osoba zamawiająca.
Nie jest dopuszczony, w świetle zapisów prawa, zwrot zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu ich oryginalnego opakowania lub gdy są one częścią innych produktów i zostało otwarte opakowanie tych produktów umożliwiając dostęp do nośników, kluczy aktywujących, numerów licencji lub innych danych związanych z oprogramowaniem umożliwiającym jego użycie.

Prawo do odmowy realizacji zamówienia
Kilo jabłek publikuje i przekształca (w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem) dane pobierane automatycznie od instytucji publicznych (w szczególności kursy walut z Narodowego Banku Polskiego). W przypadku gdyby uzyskane w ten sposób dane, umieszczone na stronach Kilo jabłek, były błędne lub nieprawdziwe i w sposób rażący szkodziły jego interesowi, Kilo jabłek zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

Reklamacje
Reklamacje należy składać na adres sprzedawcy w formie pisemnej, w ciągu miesiąca od wykrycia przyczyny reklamacji, nie później jednak niż po roku od dnia otrzymania towaru.

Opiekun sklepu
Opiekunem sklepu internetowego jest Anna Malinowska. Pełne dane adresowe znajdują się w odpowiednim polu menu kontakt. Zbiorczy adres pocztowy wszystkich sprzedawców to: sprzedaz@kj.pl.

II. Uregulowania dotyczące SERWISU


Zlecenie usługi

Do zawarcia umowy na wykonanie usługi strony wykorzystują system obsługi zamówień Kilo jabłek i środki komunikacji elektronicznej. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od dnia zawarcia umowy i tym samym zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy w tym terminie.
Sposób składania zamówienia opisany został w punkcie Potwierdzenie złożenia zamówienia (ze strony zamawiającego) niniejszego Regulaminu. Na stronie z opisem usługi zamieszczona jest lista urządzeń, które mogą być przedmiotem świadczonej usługi oraz przykładowe ceny najpopularniejszych napraw. Treści te mają charakter informacyjny i określane są na podstawie statystyki kosztów wcześniejszych, nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zlecenia/zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na pokrycie kosztów usług transportowych wyszczególnionych w składanym zamówieniu.

Transport
Przekazanie sprzętu do naprawy odbywa się za pośrednictwem usługi kurierskiej wykupionej przy składaniu zamówienia. Klient powinien opakować sprzęt w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem, najlepiej w oryginalne opakowanie. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy na liście przewozowym zaznaczona jest opcja ubezpieczenie, koszt ubezpieczenia pokrywa Kilo jabłek. Ze szczegółami dotyczącymi warunków dostawy prosimy zapoznać się na stronie INFORMACJE / Warunki dostawy. Odbioru sprzętu można dokonać osobiście, tzw. odbiór osobisty, w biurze pronet.pl w godzinach 10:00 - 17:00 w dni robocze. lub za pośrednictwem kuriera.

Diagnoza i wycena
Diagnoza urządzenia jest bezpłatna. Na jej podstawie określony zostaje koszt usługi serwisowej. Diagnoza dokonywana jest w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.

Naprawa
Naprawa jest dokonywana z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych lub w przypadku ich niedostępności z zastosowaniem zamienników.
W przypadku konieczności naprawy usterki innej niż wskazana przez klienta, całkowity koszty naprawy może ulec podwyższeniu, w przypadku przekroczenia kwoty zaakceptowanej przez klienta, realizacja usługi zostaje zawieszona do momentu zaakceptowania przez klienta nowej wyceny naprawy. W przypadku braku akceptacji kosztów usunięcia usterek koniecznych, Klient rezygnuje z naprawy. Klient ponosi tylko koszty związane z transportem urządzenia.

Koszt usługi
Przy składaniu zamówienia Klient jest informowany wyłącznie o kosztach transportu. O kosztach naprawy Klient jest informowany po diagnozie - składając zamówienie Klient może określić kwotę określającą limit kosztów usługi serwisowej. W przypadku określenia limitu i nieprzekroczenia jego wysokości, naprawa może zostać dokonana bez potwierdzenia zaakceptowania kosztów przez Klienta. Całkowity koszt naprawy obejmuje:

 • koszt naprawy, będący sumą kosztu usługi i części zamiennych
 • koszty transportu (przesyłek kurierskich)
 • dodatkowe koszty związane z wyborem formy płatności


Płatność

Szczegóły dotyczące płatności opisane zostały w punkcie Sposoby płatności niniejszego Regulaminu.
W przypadku usług serwisowych nie jest możliwe rozłożenie płatności na raty (leasing i system ratalny).
Wybrana metoda płatności może się wiązać z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, o ich wysokości klient jest informowany podczas procesu składania zamówienia, przed jego realizacją.

Czas realizacji usługi
Czas realizacji usługi dla większości zleceń wynosi poniżej 7 dni. Czas realizacji usługi może ulec wydłużeniu o:

 • czas oczekiwania na trudno dostępne podzespoły
 • czas oczekiwania na akceptacje przez Klienta kosztów naprawy
 • czas oczekiwania na zapłatę


Gwarancja

Udzielamy 3 miesięcznej gwarancji na zrealizowaną usługę. Gwarancja dotyczy tylko zakresu naprawy i wymienionych podzespołów. Gwarancja nie obejmuje dysfunkcji urządzenia spowodowanych:

 • zalaniem cieczą lub powstałych w wyniku nadmiernej wilgotności
 • uszkodzeniem mechanicznym
 • w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją
 • w wyniku działania siły wyższej (powódź, pożar itd.)
 • spowodowanych przez używanie nielegalnego lub niezaufanego oprogramowania
 • spowodowanych przez źle funkcjonujące oprogramowanie
 • w wyniku niekwalifikowanej naprawy lub modyfikacji


Reklamacje

Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną. Reklamację należy złożyć przed upływem okresu na jaki została udzielona gwarancja. Transport urządzenia w przypadku reklamacji odbywa sie na koszt klienta, np. przez wykupieniu usługi transportowej. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14-dni od momentu zgłoszenia reklamacji i przyjęcia reklamowanego urządzenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klient może podjąć decyzję o odpłatnej naprawie, w innym przypadku niesprawne urządzenie jest odsyłane na koszt Klienta.

Wyłączenie odpowiedzialności
Kilo jabłek nie ponosi odpowiedzialności za:

 • utratę danych i programów przechowywanych na naprawianym urządzeniu
 • nieprawidłowości i uszkodzenia wynikłe w transporcie
 • wady ukryte urządzenia, o ile nie są one przedmiotem zgłoszonej usterki

 

Urządzenia nieodebrane i niekwalifikujące się do naprawy
W przypadku braku zapłaty za usługę, Kilo jabłek podejmie co najmniej 3 udokumentowane próby kontaktu z Klientem. Jeżeli w terminie 90-dni od daty poinformowania Klienta o dokonaniu naprawy nie dojdzie do odbioru urządzenia, Strony uznają że dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia za kwotę odpowiadającą wysokości zobowiązania Klienta. Własność urządzenia przechodzi na Kilo jabłek. Klient może też świadomie, w formie oświadczenia woli dokonać sprzedaży urządzenia za kwotę ustaloną z Kilo jabłek, w szczególności równą wysokości zobowiązania Klienta.

Koordyntor serwisu
Koordynatorem serwisu jest Artur Niewiadomski. Pełne dane adresowe znajdują się w odpowiednim polu menu kontakt.

Warszawa, 18 kwietnia 2013


I. Postanowienia ogólne

II. Uregulowania dotyczące ZAKUPÓW

III. Uregulowania dotyczące SERWISU

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel